Dnes je Pondělí 03. 10. 2022 a svátek má Bohumil

Základní informace

Obec ležící 2,5 km severovýchodně od Moravských Budějovic. Je položena na levém břehu říčky Rokytky a prochází jí silnice z Vícenic.

Nadmořská výška je 492 m.

 

Základní informace

Povinně zveřejňované informace

 

Oficiální název
Obec Lukov
Důvod a způsob založení
Obec byla zřízena na základě zákona o obcích
Popis organizační struktury, právní forma
Starosta Jan Vidourek    
Místostarosta Leoš Novotný    
  Mgr. Blanka Potěšilová    
  Zdeněk Veleba    
  Ing. Lubomír Kosík    
  Michal Kovář    
  Václav Částek    
Účetní Marcela Kemsová    
       

Právnická osoba - obec
Kontaktní spojení

Obecní úřad Lukov

č.p. 119
676 02 Mor. Budějovice

Tel.: +420 603 482 384
E-mail: oulukov@seznam.cz
web: www.obec-lukov.cz

Informace o úředních hodinách

ÚŘEDNÍ DNY:
pondělí

Léto: 18:00 - 19:00
Zima: 17:00 - 18:00

 

 

Bankovní spojení
Česká spořitelna Mor. Budějovice, číslo účtu: 1523222379/0800
(variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. platby)
Identifikační číslo organizace:
00378135
Daňové identifikační číslo:
-
Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok:
 
Žádosti o informace; příjem žádostí a dalších podání:

Ústní i písemné informace se podávají na podatelně v kanceláři matriky, která vede evidenci.
Lhůta k vyřízení zadosti o informaci je stanovena §14 odst. 3 písm. c) a §20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. do 30 dnů, muže být ze závažných důvodu uvedených v §14 odst. 5 prodloužena maximálně o 20 dnů.

Žádosti o informace lze podat také elektronicky.

Opravné prostředky:

Opravný prostředek proti rozhodnuti vydanému dle §15 zákona č. 106/1999 lze podat u obecního úřadu do 15 dnů od doručení. (o odvolání rozhoduje obecni rada)

Žádosti budou vyřizovány v souladu se z.č. 106/1999 Sb., 367/90 Sb. v platném znění, 50/1976 Sb. v platném znění a dle nařízení vlády č. 364/99 Sb. §1 odst. 8.
Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytovaní informací bude zveřejněna do 1. března následujícího roku.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
 
Přehled nejdůležitějších předpisů:
 
Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě písemné žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru /nebo jeho zástupce/ dle sazebníku. Překročí-li kalkulovaná cena výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace písemně sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným písemným souhlasem s výší úhrady. Úhradu provede žadatel v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

 

Finanční výbor

– předseda  Mgr. Blanka Potěšilová

– člen Václav Částek

– člen Michal Kovář

Kontrolní výbor

– předseda Zdeněk Veleba

člen Ing. Lubomír Kosík

 člen Roman Potěšil